iStone

Styrelseordförande

Thomas Honoré

Thomas Honoré är CEO och President på Columbus där han började 2011. Thomas har över 15 års erfarenhet från IT- och konsultbranschen, där han har jobbat för stora, internationella företag. Thomas har gedigen erfarenhet av att skapa snabb tillväxt och lönsamhet och är mycket kompetent inom management, konsultverksamheter och sälj- och marknad.

Styrelseledamot

Markus Jakobson

Markus är Sverigechef för iStone. Förutom att ha framgångsrikt byggt iStone, så var Markus var tidigare Nordenchef på Intentia (numera Infor) och hade dessförinnan olika befattningar inom ledning, marknadsföring och försäljning på Intentia och IBM Svenska AB. Markus sitter även i externa styrelser, bl.a. MeOne Konsultförmedling AB.

Styrelseledamot

Hans Henrik Thrane

Hans Henrik Thrane är CFO för Columbus och har varit i företaget sedan 2010. Hans Henrik är en internationellt erfaren ledare med bakgrund som ledande revisor i stora, offentligt ägda bolag. Hans Henrik har erfarenhet från att bygga finansorganisationer i världsklass. Hans Henrik har en Master i Business Administration och är en auktoriserad revisor. 

Styrelseledamot

Olof Eidmann

Olof är ansvarig för Process Excellence och har suttit med i styrelsen sedan 2008. Olof var sedan början av 1990-talet vd för iStone Rego, koncernens största dotterbolag och det bolag som var basen för iStone koncernens bildande 2007. Olof har en bakgrund som management- och affärskonsult sedan slutet av 80-talet.