iStone

Styrelseledamot

Margareta Ström

Margareta har haft flera ledande befattningar som vd, försäljningschef och marknadschef i IT-bolag som Agresso, Pius Informationssystem och Informix. Hon var också med och startade META Group som förvärvades av Gartner Inc 2005, där hon nu är verksam som Senior Account Executive. Tidigare styrelseuppdrag i Megacon AB (publ) och META Group.

Antal aktier i iStone
-

Styrelseledamot

Markus Jakobson

Markus är koncernchef och störste delägare i iStone. Markus var tidigare Nordenchef på Intentia (numera Infor) och hade dessförinnan olika befattningar inom ledning, marknadsföring och försäljning på Intentia och IBM Svenska AB. Markus sitter även i styrelser för flertalet av koncernens dotterbolag samt för intressebolagen Estrix SA samt MeOne Konsultförmedling AB.

Antal aktier i iStone*
A-aktier: 664 739
B-aktier: 757 561

*Per 2017-05-01

Styrelseledamot

Johan Hedensiö

Johan valdes in i styrelsen 2016. Johan har tidigare varit vd för SOS Alarm, Nordisk koncerndirektör för Codan/Trygghansa samt nordisk vd för MEC. Han är just nu styrelseordförande för Media Path Network.

Antal aktier i iStone
-

Styrelseledamot

Olof Eidmann

Olof är vice vd i iStone och har suttit med i styrelsen sedan 2008. Olof var sedan början av 1990-talet vd för iStone Rego, koncernens största dotterbolag och det bolag som var basen för iStone koncernens bildande 2007. Olof har en bakgrund som management- och affärskonsult sedan slutet av 80-talet. Olof sitter även i olika styrelser för flertalet av koncernens dotterbolag.

Antal aktier i iStone*
A-aktier: 335 261
B-aktier: 343 609

*Per 2017-05-01

Styrelseordförande

Per Skårner

Per valdes in i styrelsen 2016. Sitter i flera styrelser, bl.a. styrelseordförande för Spring Systems AB och P&E Förvaltnings AB. Per har en internationell erfarenhet från flertalet finans- och vd-roller på bl.a. Intersport, Abu Garcia och Gustaf Kähr.

Antal aktier i iStone
-

Styrelseledamot

Johan Berg

Johan är idag vd på Aditro AB och valdes in i iStones styrelse 2012. Johan har tidigare varit vd för Intentia R&D AB, Executive Vice President Intentia International AB (publ.), vd för Boss Media AB (publ.) och koncernchef för IBS AB (publ.).

Antal aktier i iStone*
B-aktier: 35 744

*Per 2015-05-01