iStone

Vi sköter implementering, underhåll och utveckling av verksamhets- och IT-lösningar som syftar till att effektivisera och accelerera din verksamhet.

Vi har ett heltäckande erbjudande i kombination med bred och djup kompetens, både vad gäller teknisk expertis, branschkunskap och kundinsikt. Våra konsulter har erfarenhet från att vidareutveckla affärer från många olika branscher.

Vår strategi är att arbeta med de bästa leverantörerna av mjukvara inom varje segment, men det unika med oss är vår förmåga att kunna kombinera dessa kompetenser och system efter varje kunds behov. Detta är vår främsta styrka.

790
Miljoner SEK
Omsättning 2016
614
Medarbetare
Utspridda i 12 länder
34%
Tillväxt per år
Year on year sedan starten

Vinnare i Radars kundundersökning 2016

Erfarna konsulter och beprövade metodiker

Experter på internationella utrullningar

Ledande aktör inom digital handel

Oberoende partner med de bästa leverantörerna av mjukvara

Över 300 kunder inom tillverkande industri

Vision

Att vara det självklara valet när du vill digitalisera dina processer och affärsmodeller.

Affärsidé

Vi maximerar värdet av investeringar i affärskritiska lösningar.

Vår historia

iStone grundades 2006. Huvudkontoret i Stockholm invigdes 2007 och de kommande åren slogs portarna upp till ytterligare sju kontor runtom i landet. Erbjudandet utvecklades och iStone knöt till sig ytterligare konsulter och expertis inom flera lösningsområden. E-handel, Business Intelligence och CRM tog plats som en viktig del av helheten, liksom förvaltning och support.

Expansionen fortsatte utanför Sveriges gränser, först i Norden och sedan vidare i Europa. År 2009 hade iStone kontor i Tyskland, Frankrike, England, Italien, Spanien och Schweiz. Det första kontoret utanför Europas gränser blev i Chile och sedan 2012 finns iStone även repre­sen­terat i Kina och USA.

Idag är iStone en ledande aktör inom affärssystem och digital handel. Vi arbetar med några av nordens största bolag och vill även framöver vara en drivande kraft inom digitaliseringen av affärsmodeller och processer.

Ett erbjudande som täcker alla dina behov

Vi har ett heltäckande erbjudande i kombination med bred och djup kompetens, både vad gäller teknisk expertis, branschkunskap och kundinsikt. Vi arbetar med de bästa leverantörerna inom varje segment, men det unika med oss är framför allt att kunna kombinera kompetenserna och systemen, anpassat efter behoven hos varje enskild kund.

Livet på iStone

Varje vecka tar en medarbetare från något av våra 25 kontor kontroll över iStones Instagram. Följ oss här.

Nyheter

De senaste åren har J.Lindeberg expanderat kraftigt, bland annat genom att öppna e-handel i både Nord- och Sydamerika. Nu gör man en global satsning för att förbättra köpupplevelsen.
För andra året i rad går vårt acceleratorprogram Digital Business Innovator av stapeln. 
För oss är det viktigt att vara en jämställd arbetsgivare. Som ett led i detta arbete har vi under våren undersökt om vi har någon diskriminering avseende lönesättning på iStone. En oberoende konsult har konstaterat att inga skillnader finns i löner mellan män och kvinnor. Läs mer om hennes slutsatser nedan.