iStone

Nordens första oberoende partner till Iptor (VAR Iptor Supply Chain Systems).

Våra ASW och Enterprise-konsulter har drygt 15 års individuell erfarenhet av systemen och har genom åren byggt expertis inom flera olika branscher. Vår samlade erfarenhet bygger på kvalificerat arbete hos kunder. 

Som partner till Iptor är vi delaktiga i utvecklingen av ASW och Enterprise och jobbar kontinuerligt med våra kunder för att förbättra systemet. Vi väljer dessutom att jobba med de bästa tredjepartslösningarna på marknaden för att du ska känna dig trygg i att utveckla din verksamhet utan att i första rummet tänka på ett systembyte.

Konsulter med 10-20 års erfarenhet av ASW och Enterprise

Starkt konsultfäste och nätverk i Norden

70 ASW och Enterprisekunder har använt sig av oss sedan starten

Erfarenhet av internationella utrullningar med mycket bra referens-case

Tillhandahåller support på alla releaser

Sveriges första oberoende partner till Iptor

Peter Ljungholm

Business Consultant

Vill du veta mer om Iptor / ASW?

Rekommenderad läsning

Bloggpost

Dags att se över din dokumenthantering

Av Joakim Jannerfeldt

Bloggpost 5 min

Vanliga problem vid avtalshantering

Joakim Jannerfeldt 5 min läsning